Kursy języka Hindi - Hindi language courses

Indyjsko - Polskie Sotwarzyszenie Na Rzecz Kultury (IPCC)
Dom Kultury "Podgórze"
Ambasada Indii i ICCR (Indian Council for Cultural Relations)
zaprasza na roczne, darmowe (podstawowe i zaawansowane) kursy języka Hindi, które rozpoczną się 5 października 2015 w Krakowie. Kursy są wolne od opłat i każdy, kto jest zainteresowany nauką Hindi może wziąć w nich udział. Ilość miejsc jest ograniczona. Proszę zapisywać się w Domu Kultury "Podgórze"
ul.Sokolska 13
30-510 Kraków
tel. 126563670, 126561890, 126564441
Indo-Polish Cultural Committee(IPCC)
Dom Kultury ?Podgórze?
Ambassada Indii & ICCR(Indian Council for Cultural Relations)
invite you to join one year free (BASIC AND ADVANCE) Hindi language courses starting from 5th October 2015 in Krakow. Courses are free of charge. People intrested in learning Hindi can join. Seats are limited. Please register at Dom Kultury ?Podgórze?
ul. Sokolska 13
30-510 Kraków
Tel. 126563670, 126561890, 126564441